ระดับความตึงกล้ามเนื้อของคุณ

ไหล่ (1)

No data was found

ไหล่ (2)

No data was found

หลังส่วนล่างและขา

No data was found

สะโพก

No data was found

ความเสี่ยง ที่อาจเกิดจากกล้ามเนื้อไหล่ตึง (1)

chronic knee pain
ปวดเข่าเรื้อรัง
knee pain
ปวดเข่า
prone to injury
การบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย
upper body pain
ปวดหลังช่วงบน
chronic-back-pain
ปวดหลังเรื้อรัง

ความเสี่ยง ที่อาจเกิดจากกล้ามเนื้อไหล่ตึง (2)

chronic knee pain
ปวดเข่าเรื้อรัง
knee pain
ปวดเข่า
prone to injury
การบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย
upper body pain
ปวดหลังช่วงบน
chronic-back-pain
ปวดหลังเรื้อรัง

ความเสี่ยง ที่อาจเกิดจากกล้ามเนื้อหลังขาตึง

chronic knee pain
ปวดเข่าเรื้อรัง
knee pain
ปวดเข่า
prone to injury
การบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย
upper body pain
ปวดหลังช่วงบน
chronic-back-pain
ปวดหลังเรื้อรัง

ความเสี่ยง ที่อาจเกิดจากกล้ามสะโพกตึง

chronic knee pain
ปวดเข่าเรื้อรัง
knee pain
ปวดเข่า
prone to injury
การบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย
upper body pain
ปวดหลังช่วงบน
chronic-back-pain
ปวดหลังเรื้อรัง
Facebook
LinkedIn
Email
Print

ปรึกษาปัญหา ออฟฟิศซินโดรม

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับภาวะออฟฟิศซินโดรมและโรคที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ พร้อมหาแนวทางการรักษาที่เหมาะสม

ertigo app stretch less pain