ค่าเสียหายจากออฟฟิศซินโดรมในองค์กร

ข้อมูลองค์กรของคุณ

จำนวนพนักงานเฉลี่ยที่เป็นออฟฟิศซินโดรม
ค่ารักษาออฟฟิศซินโดรมต่อพนักงานต่อปี
แนวทางการแก้ไขปัญหา
แนวทางการคิดผลกระทบทางอ้อม

ค่าเสียหายจากออฟฟิศซินโดรม

ค่ารักษาออฟฟิศซินโดรมรายปี
0.00
 ฿
ค่าใช้จ่ายทางอ้อมจากออฟฟิศซินโดรมรายปี
0.00
 ฿
ค่าใช้จ่ายทางทั้งหมดรายปี
0.00
 ฿

ค่าเสียหายที่คุณหลีกเลี่ยงได้

ประสิทธิผลของการแก้ไขปัญหา
0.00
 %
ค่าเสียหายที่ประหยัดได้ใน 1 ปี
0.00
 ฿
ค่าเสียหายที่ประหยัดได้สะสม 3 ปี
0.00
 ฿
ค่าเสียหายที่ประหยัดได้สะสม 5 ปี
0.00
 ฿
ค่าเสียหายที่ประหยัดได้สะสม 10 ปี
0.00
 ฿