KURVE Foot Wellness ยกระดับการให้บริการร่วมกับ ERTIGO

KURVE Foot Wellness ผู้ให้บริการตัดแผ่นรองฝ่าเท้าและรองเท้าสุขภาพ เล็งเห็นความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีเพื่อดูแลผู้ใช้บริการได้ดียิ่งขึ้น จึงร่วมมือกับ ERTIGO เพื่อดูแลสุขภาพเท้าของผู้เข้ารับบริการอย่างยั่งยืน นอกจากการใช้งานรองเท้าและอุปกรณ์เกี่ยวกับสุขภาพเท้าที่เหมาะสมแล้วการออกกำลังกายหรือยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณเท้าก็เป็นเรื่องสำคัญต่อการมีสุขภาพเท้าที่ดีอย่างยั่งยืน…

Continue ReadingKURVE Foot Wellness ยกระดับการให้บริการร่วมกับ ERTIGO

Fit Link Sports Club ยกระดับการให้บริการด้วย ERTIGO

Fit Link Sports Club เล็งเห็นความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีเพื่อดูแลผู้ใช้บริการได้ดียิ่งขึ้น จึงร่วมมือกับ ERTIGO เพื่อดูแลสุขภาพกล้ามเนื้อของสมาชิกอย่างยั่งยืน…

Continue ReadingFit Link Sports Club ยกระดับการให้บริการด้วย ERTIGO