ERTIGO ร่วมกับ Rebalance วางแผนจัดกิจกรรมสุขภาพสำหรับพนักงานองค์กรของ WISESIGHT

วันที่ 24 เม.ย.67 ทีม ERTIGO Platform ร่วมกับ Rebalance ได้เข้าพบหารือ กับทาง WISESIGHT ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียลมีเดียอันดับหนึ่งในประเทศไทย เพื่อวางแผนจัดกิจกรรมสุขภาพสำหรับพนักงานองค์กรของ WISESIGHT

ertigo-rebalance

ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ที่กำลังจะเกิดขึ้น จะมุ่งเน้นที่การศึกษาและวิเคราะห์ผลสุขภาพกล้ามเนื้อของพนักงาน เพื่อนำมาวางแผนให้พนักงานภายในองค์กร สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บริการของ ERTIGO

สำหรับบริษัท/หน่วยงาน/องค์กร ใดที่ต้องการพัฒนาและส่งเสริม… ทักษะความปลอดภัยตามหลักการยศาสตร์สำหรับการทำงานในยุคดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน-เจ้าหน้าที่ในองค์กร
.
สามารถติดต่อ สอบถามรายทางอีเมล
hello@ertigo.me