ERTIGO ร่วมงาน Create impactful & Sustainable Profits ณ UOB Park

29 มี.ค.67 ทีม ERTIGO Platform ของเรา ได้รับโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม Create impactful & Sustainable Profits ซึ่งทีม ERTIGO ได้เข้าไปแนะนำ services เพื่อการสร้างความยั่งยืนของทรัพยากรมนุษย์ พร้อมสร้าง engagement พนักงาน เพื่อ ROI องค์กรในระยะยาว

ertigo-sustainism
ทั้งนี้ ERTIGO O2OTeam และ สสส กำลังหารือวางแผนโดยมีเป้าหมายดูแลหน่วยงานหรือองค์กรรวม 800 องค์กร เพื่อร่วมสร้างองค์กรแห่งความสุข พนักงานมีสุขภาพที่ดี ตอบโจทย์ SDG ที่ 3 และ 8
ertigo-sustainism-2

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ UOB ที่เปิดบ้านต้อนรับ พวกเราชาว Sustainism และขอบคุณแขกทุกท่าน ผู้บริหารระดับสูง เพื่อน ๆ พี่ๆ เจ้าของนวัตกรรม ESG ทั้งหลาย หน่วยงานราชการ ที่ร่วมเข้าฟังและช่วยเรื่องช่องทางสนับสนุนในนวัตกรรม ESG ต่างๆ ในครั้งนี้

บริการของ ERTIGO

สำหรับบริษัท/หน่วยงาน/องค์กร ใดที่ต้องการพัฒนาและส่งเสริม… ทักษะความปลอดภัยตามหลักการยศาสตร์สำหรับการทำงานในยุคดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน-เจ้าหน้าที่ในองค์กร
.
สามารถติดต่อ สอบถามรายทางอีเมล
hello@ertigo.me