Fit Link Sports Club ยกระดับการให้บริการด้วย ERTIGO

Fit Link Sports Club เล็งเห็นความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีเพื่อดูแลผู้ใช้บริการได้ดียิ่งขึ้น จึงร่วมมือกับ ERTIGO เพื่อดูแลสุขภาพกล้ามเนื้อของสมาชิกอย่างยั่งยืน หลายๆครั้งที่ผู้เข้าใช้งานฟิตเนสจะให้ความสำคัญกับการ Cardio และเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเป็นหลัก อาจละเลยความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อไปส่งผลให้เกิดอาการบาดเจ็บและอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังตามมา ซึ่ง ERTIGO จะให้บริการในด้านการออกกำลังกายเชิงรักษา (Therapeutic Exercise) รวมถึงการเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้ออย่างถูกวิธี ด้วยผู้เชี่ยวชาญที่เป็น นักกายภาพ แพทย์แผนไทยประยุกต์ และโค้ชด้านความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ โดยจะให้บริการผ่าน ERTIGO Mobile Application ที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการมีสุขภาพกล้ามเนื้อที่ยั่งยืนโดยเฉพาะ

การดูแลสุขภาพและการออกกำลังกายมีความสำคัญอย่างมากในช่วงปัจจุบัน และในยุคที่เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ทุกคนเชื่อมต่อกัน แอปพลิเคชันที่ให้บริการด้านการออกกำลังกายและการฝึกฝนก็กลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการช่วยให้ผู้คนรักษาสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะอะไรที่ทำให้แอปพลิเคชันมีความเป็นที่นิยมและช่วยให้ฟิตเนส หรือ Sport Club ดูแลลูกค้าได้ดีขึ้นอย่างมากขึ้น

Fit Link Sports Club ยกระดับการให้บริการอย่างไร?

เพิ่มรูปแบบการให้บริการกับสมาชิก

fitlink ertigo
fitlink ertigo 1

Fit Link Sports Club ได้มีการเสนอบริการ ERTIGO Card ให้กับสมาชิกโดย สมาชิกสามารถรับแผนการเพิ่มความยืดหยุ่นร่างกายและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญผ่าน Card ตัวนี้ได้โดย ERTIGO ได้เสนอโปรแกรมการเพิ่มความยืดหยุ่นหลักสามโปรแกรม

  1.  คลายตึงกล้ามเนื้อหลังขาหรือ Hamstring
  2.  คลายตึงและเปิดกล้ามสะโพก
  3. คลายคอบ่าไหล่ ลดอาการตึง

ซึ่งโปรแกรมเหล่านี้ช่วยตอบโจทย์กลุ่มสมาชิกที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น  พนักงานออฟฟิศ ที่ใช้เวลาส่วนใหญ่นั่งอยู่ที่โต๊ะหรือหน้าคอมพิวเตอร์ นักกีฬา นักกีฬาหลายคน โดยเฉพาะนักวิ่ง นักปั่นจักรยาน และนักเต้น อาจมีอาการตึงหลังขาหรือสะโพกได้เนื่องจากการเคลื่อนไหวซ้ำๆ หรือใช้มากเกินไป ผู้สูงอายุ เมื่อเราอายุมากขึ้น ความยืดหยุ่นมีแนวโน้มที่จะลดลง และขาที่ตึงก็เป็นเรื่องปกติ

ดูแลสุขภาพกล้ามเนื้อสมาชิกอย่างตรงจุดโดยไม่ต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญเพิ่ม

สมาชิกสามารถใช้ Application เพื่อเช็คความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเบื้องต้นได้ด้วยตนเองพร้อมรับท่ากายบริหารที่เหมาะสมกับสภาวะของแต่ละบุคคล ซึ่งโดยปกติการทำเช่นนี้ อาจต้องมีการนำผู้เชี่ยวชาญไปตรวจวัดร่างกายของสมาชิกก่อน แต่การใช้ ERTIGO Application ช่วยลดขั้นตอนด้วยการตรวจเช็คเบื้องต้นด้วยตนเองได้ และหากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของ  ERTIGO ผ่านการแชทได้ หากเป็นสมาชิก ERTIGO Premium

ช่วยการติดตามและวัดผล

ความสำคัญของการติดตามและวัดผลไม่สามารถทำนองอย่างง่ายๆ ได้ เพราะการติดตามความก้าวหน้าช่วยให้ผู้ใช้รู้ว่าพวกเขาได้ทำงานหนักขนาดไหนและเกิดความก้าวหน้าอย่างไรในการฝึกซ้อม แอปพลิเคชัน ERTIGO ที่มีคุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้กับผู้ใช้ได้มากขึ้น

การให้คำแนะนำและแรงจูงใจ

ERTIGO มีระบบการส่งเสริมและแรงจูงใจอย่างเหมาะสมสำหรับผู้ใช้จะช่วยให้พวกเขารู้สึกมั่นใจและมีสมาธิในการฝึกซ้อม โดยเฉพาะถ้ามีการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงผลกระทบของการยืดกล้ามเนื้อและออกกำลังกายต่อสุขภาพและความพึงพอใจในชีวิตประจำวัน

สรุป

การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดูแลลูกค้าและสมาชิกในอุตสาหกรรมสุขภาพนั้นเป็นเรื่องสำคัญ โดย ERTIGO จะช่วยเป็นบริการในด้านการออกกำลังกายเชิงรักษา (Therapeutic Exercise) รวมถึงการเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้ออย่างถูกวิธี โดยที่คุณไม่ต้องจ้างบุคคลากรเพิ่ม และสามารถเสนอบริการใหม่ๆให้กับลูกค้าและสมาชิกของคุณเพื่อสร้างความแตกต่างในวงการได้อีกด้วย