พาชาว RX มาเรียนรู้ทริค พิชิตออฟฟิศซินโดรมกับ ERTIGO

“ออฟฟิศซินโดรม” เป็นภาวะที่เกิดจากกล้ามเนื้อตึงมากเกินไป โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันของเรา เช่น การนั่งหรือยืนท่าเดิมนานๆ การนั่งผิดท่าผิดทาง การยืนถ่ายน้ำหนักไม่เท่ากัน การเดินหลังค่อม…

Continue Readingพาชาว RX มาเรียนรู้ทริค พิชิตออฟฟิศซินโดรมกับ ERTIGO

AATH ดูแลพนักงานให้ห่างไหล Office Syndrome กับ ERTIGO

“ออฟฟิศซินโดรม” เป็นภาวะที่เกิดจากกล้ามเนื้อตึงมากเกินไป โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันของเรา เช่น การนั่งหรือยืนท่าเดิมนานๆ การนั่งผิดท่าผิดทาง การยืนถ่ายน้ำหนักไม่เท่ากัน การเดินหลังค่อม…

Continue ReadingAATH ดูแลพนักงานให้ห่างไหล Office Syndrome กับ ERTIGO

KURVE Foot Wellness ยกระดับการให้บริการร่วมกับ ERTIGO

KURVE Foot Wellness ผู้ให้บริการตัดแผ่นรองฝ่าเท้าและรองเท้าสุขภาพ เล็งเห็นความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีเพื่อดูแลผู้ใช้บริการได้ดียิ่งขึ้น จึงร่วมมือกับ ERTIGO เพื่อดูแลสุขภาพเท้าของผู้เข้ารับบริการอย่างยั่งยืน นอกจากการใช้งานรองเท้าและอุปกรณ์เกี่ยวกับสุขภาพเท้าที่เหมาะสมแล้วการออกกำลังกายหรือยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณเท้าก็เป็นเรื่องสำคัญต่อการมีสุขภาพเท้าที่ดีอย่างยั่งยืน…

Continue ReadingKURVE Foot Wellness ยกระดับการให้บริการร่วมกับ ERTIGO