คุณกรอกข้อมูลมาดังนี้

จุดประสงค์

ระยะเวลา

งบประมาณ

ไม่เกิน 0.00 บาท

กิจกรรม เพื่อแก้ปัญหาออฟฟิศซินโดรม

กิจกรรม

ข้อมูลกิจกรรม

ระยะเวลาต่อครั้ง

ข้อดี

กิจกรรม

Buddy & Budder คอยดูแลกล้ามเนื้อ

ข้อมูลกิจกรรม

สอนท่ากายบริหาร, การสร้างความยืดหยุ่น, ลดอาการปวดเมื่อย, ความร่วมมือในที่ทำงาน

ระยะเวลาต่อครั้ง

5-10 นาที

ข้อดี

 • ทำได้ทันที
 • วัดผลได้ง่าย
 • ไม่เพิ่มงานให้ HR

กิจกรรม

ยืดกล้ามเนื้อที่โต๊ะทำงาน

ข้อมูลกิจกรรม

เซตท่ากายบริหารฉบับพนักงานออฟฟิศ, ใช้พื้นที่น้อย, การสร้างความยืดหยุ่น, ลดอาการปวดเมื่อย, การสร้างความแข็งแรง

ระยะเวลาต่อครั้ง

5-10 นาที

ข้อดี

 • ทำได้ทันที
 • เห็นผลเร็ว
 • ประหยัดงบประมาณ

กิจกรรม

สอนเพื่อนยืดกล้ามเนื้อ

ข้อมูลกิจกรรม

สอนท่ากายบริหาร, รู้สึกยืดกล้ามเนื้อได้ถูกจุด, การสร้างความยืดหยุ่น, ลดอาการปวดเมื่อย

ระยะเวลาต่อครั้ง

5-10 นาที

ข้อดี

 • ประหยัดงบประมาณ
 • ทำได้ทันที
 • ไม่เพิ่มงานให้ HR

กิจกรรม

14 วัน 14 ท่า

ข้อมูลกิจกรรม

การสร้างความยืดหยุ่น, ลดอาการปวดเมื่อย

ระยะเวลาต่อครั้ง

5-10 นาที

ข้อดี

 • ประหยัดงบประมาณ
 • ทำได้ทันที
 • เห็นผลเร็ว

กิจกรรม

ยืดกล้ามเนื้อต่อเนื่อง 14 วัน

ข้อมูลกิจกรรม

การสร้างความยืดหยุ่น, ลดอาการปวดเมื่อย

ระยะเวลาต่อครั้ง

5-10 นาที

ข้อดี

 • ประหยัดงบประมาณ
 • ทำได้ทันที
 • เห็นผลเร็ว

การทดสอบและแข่งขัน เพื่อแก้ปัญหาออฟฟิศซินโดรม

กิจกรรม

ข้อมูลกิจกรรม

ระยะเวลาต่อครั้ง

ข้อดี

กิจกรรม

ห้องนักกายภาพประจำออฟฟิศ

ข้อมูลกิจกรรม

ลดอาการปวดเมื่อย, คลายความตึง, อัลตร้าซาวน์, กระตุ้นด้วยไฟฟ้า, ประคบร้อน, ประคบเย็น, เข้ารับบริการที่ออฟฟิศ

ระยะเวลาต่อครั้ง

25-30 นาที

ข้อดี

 • วัดผลได้ชัดเจน
 • เห็นผลได้ในระยะยาว
 • ประหยัดงบประมาณ

กิจกรรม

ตรวจเช็คระบบกล้ามเนื้อประจำปี

ข้อมูลกิจกรรม

เข้าใจอาการและความเสี่ยง, ปรับพฤติกรรม, เรียนรู้ท่ากายบริหาร

ระยะเวลาต่อครั้ง

90 นาที

ข้อดี

 • วัดผลได้ชัดเจน
 • เห็นผลได้ในระยะยาว

กิจกรรม

ประกวดภาพถ่าย โจทย์เกี่ยวกับออฟฟิศซินโดรม

ข้อมูลกิจกรรม

เสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงาน, เรียนรู้ท่ากายบริหาร, ลดความเสี่ยงภาวะออฟฟิศซินโดรม, สร้างวัฒนธรรมองค์กรใส่ใจสุขภาพกล้ามเนื้อ

ระยะเวลาต่อครั้ง

60 นาที

ข้อดี

 • ทำได้ทันที

รายการสื่อในองค์กร เพื่อแก้ปัญหาออฟฟิศซินโดรม

ไม่พบกิจกรรม เนื่องจากระยะเวลาหรืองบประมาณไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพอย่างชัดเจนได้
Facebook
LinkedIn
Email
Print

บอกลา ออฟฟิศซินโดรม โดยไม่เพิ่มงานให้ HR

คัดกรองความเสี่ยงภาวะออฟฟิศซินโดรมของผู้เข้าร่วมโดยผู้เชี่ยวชาญและจัดอบรมเชิงปฎิบัติและกิจกรรมเกี่ยวกับภาวะออฟฟิศซินโดรมและโรคที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ ต่อเนื่องด้วยการแนะนำให้ปฏิบัติตามผ่าน ERTIGO Application พร้อม รายงานผลเชิงลึกส่งมอบให้ HR

ertigo app stretch less pain