พาชาว RX มาเรียนรู้ทริค พิชิตออฟฟิศซินโดรมกับ ERTIGO

“ออฟฟิศซินโดรม” เป็นภาวะที่เกิดจากกล้ามเนื้อตึงมากเกินไป โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันของเรา เช่น การนั่งหรือยืนท่าเดิมนานๆ การนั่งผิดท่าผิดทาง การยืนถ่ายน้ำหนักไม่เท่ากัน การเดินหลังค่อม…

Continue Readingพาชาว RX มาเรียนรู้ทริค พิชิตออฟฟิศซินโดรมกับ ERTIGO

AATH ดูแลพนักงานให้ห่างไหล Office Syndrome กับ ERTIGO

“ออฟฟิศซินโดรม” เป็นภาวะที่เกิดจากกล้ามเนื้อตึงมากเกินไป โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันของเรา เช่น การนั่งหรือยืนท่าเดิมนานๆ การนั่งผิดท่าผิดทาง การยืนถ่ายน้ำหนักไม่เท่ากัน การเดินหลังค่อม…

Continue ReadingAATH ดูแลพนักงานให้ห่างไหล Office Syndrome กับ ERTIGO