AATH ดูแลพนักงานให้ห่างไหล Office Syndrome กับ ERTIGO

“ออฟฟิศซินโดรม” เป็นภาวะที่เกิดจากกล้ามเนื้อตึงมากเกินไป โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันของเรา เช่น การนั่งหรือยืนท่าเดิมนานๆ การนั่งผิดท่าผิดทาง การยืนถ่ายน้ำหนักไม่เท่ากัน การเดินหลังค่อม ร่วมกับการพักผ่อนไม่เพียงพอ ไม่ออกกำลังกาย และมีภาวะความเครียด จนเกิดเป็นอาการปวดตามบริเวณต่างๆ ของร่างกายขึ้น อาการของออฟฟิศซินโดรมนั้น ในช่วงแรกๆ จะไม่แสดงออกรุนแรง อาจมีเพียงแค่ อาการตึงๆ รู้สึกรำคาญ รู้สึกปวดเมื่อย เราก็เลยสามารถมองข้ามมันไปได้ โดยคิดว่าไม่เป็นอะไรมาก แต่หากปล่อยทิ้งไว้นานๆ อาการปวดล้า ปวดเมื่อย มันจะสะสมอยู่ภายในกล้ามเนื้อและเมื่อสะสมมากเข้า ก็จะส่งผลต่อการทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงประสิทธิภาพการทำงานของเรา ก็จะลดลงตามไปด้วย

แล้วถ้าหากยังปล่อยทิ้งไว้ โดยไม่ทำการแก้ไขหรือรักษาอาการที่เป็นอยู่ สุดท้ายแล้ว ก็จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จนเกิดเป็นอาการแสดงออกที่เห็นได้ชัดเจน อาทิเช่น บุคลิกภาพเสีย ร่างกายไม่สมดุล เกิดปัญหาต่อระบบกระดูกและระบบประสาท แม้ความหนักของอาการ จะไม่อันตรายจนถึงแก่ชีวิต แต่มันก็ส่งผลกระทบรุนแรงต่อร่างกายและการใข้ชีวิตประจำวันแน่นอน

AGC Automotive (Thailand) เล็งเห็นความสำคัญเรื่องปัญหา Office Syndrome

ทีม ERTIGO Platform ได้มีโอกาสไปจัดกิจกรรมอบรมให้กับพนักงานของ AGC Automotive (Thailand) ในหลักสูตร “AATH ดูแลพนักงานที่เป็น Office Syndrome ผ่านทางแอพพลิเคชั่น ERTIGO” ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้น ได้รับความร่วมมือและความสนใจเป็นอย่างดีจากพนักงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ทีม ERTIGO Platform ของเรา ก็ต้องขอขอบคุณ AGC Automotive (Thailand) ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพพนักงาน เกี่ยวกับปัญหาออฟฟิศซินโดรม จนนำมาสู่การผลักดันให้เกิดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยกิจกรรมจะประกอบไปด้วยสามส่วนหลัก

5 กระบวนการดูแลพนักงานให้ห่างไกล Office Syndrome

5 กระบวนการของ ERTIGO ที่จะช่วยดูแลพนักงานให้ห่างไกล Office Syndrome

1. ตรวจสอบคัดกรองกล้ามเนื้อ โดยนักกายภาพ

ertigo office syndrome screening

กระบวนการแรกจะเริ่มตั้งแต่ กระบวนการตรวจสอบคัดกรองกล้ามเนื้อ โดยนักกายภาพและแพทย์แผนไทยประยุกต์ เพื่อนำมาวิเคราะห์สุขภาพและปัญหากล้ามเนื้อของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละคน จากนั้นจึงนำข้อมูลมาจัดกิจกรรมเทรนนิ่ง ความรู้สาระเกี่ยวกับ office syndrome และโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อต่างๆ ตลอดจนมีการสอนท่ากายบริหารเพื่อบรรเทาและป้องกันปัญหากล้ามเนื้อในลักษณะต่างๆ

2. จัด Public Training

ertigo-aath-office-syndrome
ertigo-aath-1

หลังจากได้รับข้อมูลจากการคัดกรองแล้วทางทีมจะจัด Training ที่เหมาะสมพนักงาน โดยสามารถจัดทำหลักสูตร อบรมระยะสั้น-ระยะกลาง-ระยะยาว เพื่อมอบสาระความรู้ และช่วยแนะนำแนวทางลดคะแนนความเจ็บปวด ตลอดจนแก้ไข ลึกลงไปเชิงพฤติกรรม สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสุขภาวะที่ดี อย่างยั่งยืน เราเข้าถึงความแตกต่างในความต้องของพนักงานเราจึงมีการจัด Training แยกกลุ่มตามอาการของพนักงานอย่างเฉพาะเจาะจง

3. ดูแลผ่าน ERTIGO Application

เมื่อได้เรียนรู้สร้างความเข้าใจในเบื้องต้นแล้ว ก็จะเป็นการสอนให้ใช้งาน ERTIGO Application ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริม ให้พนักงานภายในองค์กร สามารถดูแลสุขภาพของตัวเองได้อย่างต่อเนื่องหลังออกจากชั้นเรียนอบรมแล้ว รวมถึงผู้เข้าร่วมอบรมแต่ละคน ยังจะได้รับการดูแล และติดตามผลการบำบัด ปัญหาออฟฟิศซินโดรม ผ่านทาง ERTIGO Application ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 เดือน 

4. สร้างแรงจูงใจการเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน สวัสดิการแบบยืดหยุ่น

ertigo-flexible-benefit1

พนักงานจะได้รับเหรียญรางวัลหลังจากการทำท่ากายบริหารผ่าน ERTIGO Application และเหรียญรางวัลสามารถนำไปใช้แลกสวัสดิการที่ยืดหยุ่นตามความต้องการของพนักงานได้ด้วยดังตัวอย่างที่เห็นก็จะมีแบรนด์สินค้าและบริการมากมายให้เลือก เช่น Tinder ShopeePay เต่าบิน WeTV สุกี้ตี๋น้อย และ อื่นๆอีกมากมาย

5. วัดผลกิจกรรมจาก Report

ทางฝ่ายที่ดูแลกิจกรรมจะได้รับ Report ซึ่งมีรายละเอียดและข้อมูลที่สามารถใช้วัดผลกิจกรรมได้ เช่น

  • ข้อมูลการใช้ท่ากายบริหาร ว่าพนักงานทำท่ากายบริหารบริเวณไหน
  • ข้อมูลความตึงและคะแนนความเจ็บปวดของพนักงาน
  • ข้อมูลการใช้งาน Application
  • รายการแลกรางวัลของสวัสดิการแบบยืดหยุ่น

ข้อมูลเหล่านี้จะทำให้ฝ่า HR สามารถเข้าใจพนักงานมากขึ้นและดูแลพนักงานขององค์กรได้อย่างตอบโจทย์ยั่งยืน

สรุป

เรื่องปัญหาออฟฟิศซินโดรมกับพนักทำงานนั้นยากที่จะแยกจากกัน เพราะพนักงานต้องทำงานกันนานๆต่อเนื่องแทบทุกวัน จะช้า จะเร็ว ความเสื่อมถอยทางร่างกายจากการใช้งาน ก็จะมาถามหา แต่จะแตกต่างกัน ก็แค่ความหนักเบาของอาการ ERTIGO มีทางเลือก ที่จะช่วยดูแลพนักงานให้ห่างไกล Office Syndrome อย่างยั่งยืน สำหรับบริษัท/หน่วยงาน/องค์กร ใดที่ต้องการพัฒนาและส่งเสริม ทักษะความปลอดภัยตามหลักการยศาสตร์สำหรับการทำงานในยุคดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน-เจ้าหน้าที่ในองค์กร

สามารถติดต่อ สอบถามรายละเอียดทางอีเมล
hello@ertigo.me