KURVE Foot Wellness ยกระดับการให้บริการร่วมกับ ERTIGO

KURVE Foot Wellness ผู้ให้บริการตัดแผ่นรองฝ่าเท้าและรองเท้าสุขภาพ เล็งเห็นความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีเพื่อดูแลผู้ใช้บริการได้ดียิ่งขึ้น จึงร่วมมือกับ ERTIGO เพื่อดูแลสุขภาพเท้าของผู้เข้ารับบริการอย่างยั่งยืน นอกจากการใช้งานรองเท้าและอุปกรณ์เกี่ยวกับสุขภาพเท้าที่เหมาะสมแล้วการออกกำลังกายหรือยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณเท้าก็เป็นเรื่องสำคัญต่อการมีสุขภาพเท้าที่ดีอย่างยั่งยืน ซึ่งหลายๆครั้งเราก็หลงลืมหรือ อาจละเลยการออกกำลังกายหรือกายยืดเหยียดตามที่หมอแนะนำกัน ซึ่ง ERTIGO จะให้บริการในด้านการออกกำลังกายเชิงรักษา (Therapeutic Exercise) รวมถึงการเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและความแข็งแรงอย่างถูกวิธี ด้วยผู้เชี่ยวชาญที่เป็น นักกายภาพ แพทย์แผนไทยประยุกต์ และโค้ชด้านความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะ โดยจะให้บริการผ่าน ERTIGO Mobile Application ที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการมีสุขภาพกล้ามเนื้อที่ยั่งยืนโดยเฉพาะ

ในยุคที่เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ทุกคนเชื่อมต่อกัน แอปพลิเคชันที่ให้บริการด้านสุขภาพและการฝึกฝนก็กลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการช่วยให้ผู้คนรักษาสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะอะไรที่ทำให้แอปพลิเคชันมีความเป็นที่นิยมและช่วยให้ผู้ให้บริการเกี่ยวกับสินค้าสุขภาพดูแลลูกค้าได้ดีขึ้นอย่างมากขึ้น

KURVE Foot Wellness ยกระดับการให้บริการอย่างไร?

เพิ่มรูปแบบการให้บริการกับสมาชิก

kurve-foot-ertigo

Kurve Foot Wellness ได้มีการเสนอบริการ ERTIGO Card ให้กับสมาชิกโดย สมาชิกสามารถรับแผนการเพิ่มความยืดหยุ่นและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณที่เกี่ยวข้องกับเท้า โดยสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญผ่าน Card ตัวนี้ได้โดย ERTIGO และ Kurve Foot Wellness ได้พัฒนาโปรแกรมขึ้นมาร่วมกันโดยตัวอย่างโปรแกรมที่ทำร่วมกัน เช่น

  1.  โปรแกรมท่าบริหารรองช้ำ 7 วัน 
  2.  โปรแกรมท่าบริหารเท้าแบน 7 วัน

ซึ่งโปรแกรมเหล่านี้ช่วยตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ซื้อสินค้าเกี่ยวกับอาการรองช้ำและเท้าแบนให้สามารถทำท่าออกกำลังได้อย่างตรงจุดกับอาการตนเองได้

ดูแลสุขภาพกล้ามเนื้อลูกค้าอย่างตรงจุดโดยไม่ต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญเพิ่ม

ertigo-kurve-foot-2
ertigo-kurve-foot-1

ลูกค้าของ Kurve Foot Wellness สามารถใช้ Application เพื่อรับท่ากายบริหารที่เหมาะสมกับสภาวะของแต่ละบุคคลที่จัดทำโดยหมอเฟิสได้ ซึ่งโดยปกติการทำเช่นนี้ อาจต้องมีการนำผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำท่ากายบริหารและช่วยสอน แต่การใช้ ERTIGO Application ช่วยลดขั้นตอนและจำนวนคนในการให้บริการ หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของ ERTIGO ผ่านการแชทได้ หากเป็นสมาชิก ERTIGO Premium

ช่วยการติดตามและวัดผล

ความสำคัญของการติดตามและวัดผลไม่สามารถทำนองอย่างง่ายๆ ได้ เพราะการติดตามความก้าวหน้าช่วยให้ผู้ใช้รู้ว่าพวกเขาได้ทำงานหนักขนาดไหนและเกิดความก้าวหน้าอย่างไรในการฝึกซ้อม แอปพลิเคชัน ERTIGO ที่มีคุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้กับผู้ใช้ได้มากขึ้น

การให้คำแนะนำและแรงจูงใจ

ERTIGO มีระบบการส่งเสริมและแรงจูงใจอย่างเหมาะสมสำหรับผู้ใช้จะช่วยให้พวกเขารู้สึกมั่นใจและมีสมาธิในการฝึกซ้อม โดยเฉพาะถ้ามีการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงผลกระทบของการยืดกล้ามเนื้อและออกกำลังกายต่อสุขภาพและความพึงพอใจในชีวิตประจำวัน

สรุป

การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดูแลลูกค้าและสมาชิกในอุตสาหกรรมสุขภาพนั้นเป็นเรื่องสำคัญ โดย ERTIGO จะช่วยเป็นบริการในด้านการออกกำลังกายเชิงรักษา (Therapeutic Exercise) รวมถึงการเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้ออย่างถูกวิธี โดยที่คุณไม่ต้องจ้างบุคคลากรเพิ่ม และสามารถเสนอบริการใหม่ๆให้กับลูกค้าและสมาชิกของคุณเพื่อสร้างความแตกต่างในวงการได้อีกด้วย