ERTIGO ร่วมกับ Rebalance นับสนุนสมาคมเฮลท์เทคไทยในงาน Her Day

วันที่ 30 มี.ค. 67 ทีม ERTIGO Platform ร่วมกับ Rebalance ได้ร่วมกันเป็นผู้สนับสนุน สมาคมเฮลท์เทคไทย ในงาน Her Day เวทีเสวนาเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสุขภาพผู้หญิง ซึ่งครอบคลุมหลายประเด็นสำคัญ ที่ผู้หญิงควรใส่ใจ ตั้งแต่เรื่อง ฮอร์โมน โรคร้ายๆ สุขภาพจิต การกิน และการออกกำลังกาย

กำหนดการงาน Her Day

โดยคุณเบลล์ ไชน่าดอลล์ ได้ช่วยเป็นกระบอกเสียง แนะนำ ERTIGO และ Rebalance ในเรื่องของการดูแลคุณสุภาพสตรีแบบครบวงจร ให้ใช้ชีวิตสวยแบบองค์รวม บุคลิกภาพดี อย่างไร้อาการปวด ซึ่งมีสาระสำคัญหลายประเด็น ได้แก่

  •  กายภาพบำบัดรักษา อาการปวดกล้ามเนื้อ ออฟฟิศซินโดรม 7 ขั้นตอน
  • ดูแลอาการปวดอย่างต่อเนื่องเป็น Home program ผ่านแอป ERTIGO
  • โปรแกรมควบคุมน้ำหนักแบบครบวงจร หลายโปรแกรมเหมาะสมเฉพาะบุคคล

สำหรับงานในวันนี้ เราได้รับสาระความรู้มากมายจากคุณหมอที่มาร่วมกิจกรรม ทำให้เห็นโอกาสของการพัฒนา ERTIGO เพื่อเป็นตัวช่วยด้านกล้ามเนื้อในหลากหลายแง่มุม

her-day-ertigo-1
her-day-ertigo-2

บริการของ ERTIGO

สำหรับบริษัท/หน่วยงาน/องค์กร ใดที่ต้องการพัฒนาและส่งเสริม… ทักษะความปลอดภัยตามหลักการยศาสตร์สำหรับการทำงานในยุคดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน-เจ้าหน้าที่ในองค์กร
.
สามารถติดต่อ สอบถามรายทางอีเมล
hello@ertigo.me