KURVE Foot Wellness ร่วมมือกับ ERTIGO เพื่อสุขภาพเท้าที่ดีอย่างยั่งยืน

วันที่ 18 เม.ย.67 ทีม ERTIGO Platform ของเราได้ไปส่งมอบและแนะนำโปรแกรมดูแลสุขภาพเท้า ที่ KURVE Foot Wellness

kurve-foot-ertigo

จากความมุ่งมั่นและตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพเท้าที่ดีอย่างยั่งยืน.. คุณหมอเฟิส เจ้าของศูนย์สุขภาพเท้า Kurve Foot Wellness ที่ต้องการให้เกิดบริการ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาและดูแลสุขภาพเท้าอย่างครบวงจร แก่ลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการ

จึงได้นำมาสู่ความร่วมมือกับทางทีม ERTIGO Platform ในการร่วมกันพัฒนาท่ากายบริหารเกี่ยวกับเท้า เพื่อให้การดูแลเท้าเป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืน.. โดยมุ่งเน้นให้บริการครอบคลุมทั้งในส่วนของลูกค้าคลินิกและประชาชนทั่วไปที่สนใจ

ซึ่งศูนย์สุขภาพเท้า Kurve Foot Wellness ในวันนี้ พร้อมแล้ว.. ที่จะให้บริการ ตั้งแต่การมอบตัวเลือกรองเท้าและอุปกรณ์ดีๆ ที่ซัพพอร์ตเท้า ไปจนถึงสามารถปรึกษาอาการต่างๆเกี่ยวกับเท้ากับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญ และยังมีบริการแนะนำท่ากายบริหารให้กลับไปทำที่บ้านได้อย่างเฉพาะเจาะจงอาการอีกด้วย

บริการของ ERTIGO

สำหรับบริษัท/หน่วยงาน/องค์กร ใดที่ต้องการยกระดับการให้บริการของสินค้าด้วย Technology กายบริหารเฉพาะบุคคลผ่าน ERTIGO Card
.
สามารถติดต่อ สอบถามรายทางอีเมล
hello@ertigo.me